Tuesday, September 27, 2011

SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH TAALA

Sifat yang wajib bagi ALLah Taala bermaksud Zat ALLah Taala bersifat dengan sifat tersebut, dan memang ALLah Taala bersifat dengan sifat tersebut dan akal serta bukti kewajaran kejadian menolak ALLah Taala tidak bersifat dengan sifat tersebut.
Sifat yang wajib bagi ALLah Taala sangat banyak dan bilangannya tidak terhingga hingga tidak terfikir lagi oleh akal manusia. Adakah kenyataan penulis ini mahu dibantah?
Mengapa penulis mengatakan sifat yang wajib bagi ALLah Taala itu tidak akan habis diperkatakan? Mudah sahaja analogi jawabannya (sebenarnya ia adalah hakikat bukan sahaja analogi). Tuhan seharusnya sempurna tuntas total. Maka jika dikatakan Tuhan itu bersifat dengan sifat yang wajib bagiNya, maka wajar dari ALLsegi kejadian dan akal norma Tuhan sifat yang wajib itu tidak habis dibilang. Ertinya sifat yang wajib itu tidaklah habis untuk diperkatakan. Dan jika sifat yang wajib itu habis atau ada batasan, maka lemahlah ALLah Taala itu kerana terhad sifatNya. Yang tehad sifatnya adalah makhluk bukan Tuhan.
Namun ALLah Taala telah menjelaskan di dalam al-Quran, sifat wajib bagi ALLah Taala ini yang wajib diketahui hanya dua puluh sifat sahaja. Ia adalah sesuai dengan akal norma manusia yang Kulli yakni umum. Sifat yang wajib bag ALLah itu ialah Ujud (Ada), Qidam (Sedia), Baqa (Kekal), Mukhalafatuhulilhawadith (Bersalahan hakikat dengan yang baharu), Qiamuhubinafsih (Berdiri dengan sendiri), Wahdaniah (Esa), Qudrah (Berkuasa), Iradah (Menentukan), Ilmu (Mengetahui), Hayah (Hidup), Sama’ (Mendendengar), Basar (Melihat), Kalam (Berkata-kata), Kaunuhu Qadiran (Keadaan Yang Berkuasa), Kaunuhu Muridan (Keadaan Yang Menentukan), Kaunuhu ‘Aaliman (Keadaan Yang Mengetahui), Kaunuhu Hayyan (Keadaan Yang Hidup), Kaunuhu Sami’an (Keadaan Yang Mendengar), Kaunuhu Basiran (Keadaan Yang Melihat) dan Kaunuhu Mutakalliman (Keadaan Yang Berkata-kata).

wassalam

No comments:

CROWN D'RAJA PERTUBUHAN MQTK QuranSunnahIslam..

........free counters ..............................................................................“and I have come to you with a SIGN FROM YOUR LORD, so fear Allah and OBEY ME! Truly Allah is my Lord and your Lord. Therefore submit to HIM! This is A STRAIGHT PATH" (maryam 19:36)