Wednesday, September 30, 2009

Apa itu tauhid?

Islam adalah al-Din yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulullah s.a.w. Al-Din dalam pengertian bahawa ia adalah satu cara hidup yang merangkumi peraturan-peraturan yang menyeluruh serta undang-undang yang lengkap dalam semua urusan kehidupan manusia. Islam adalah al-Din yang berintikan iman dan 'amal. Iman itu merupakan 'aqidah atau pokok dan di atasnya berdiri syari'at Ialam. Kemudian daripada pokok itu keluarlah cabang-cabangnya.

Firman Allah yang mafhumnya:

"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberi buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selatu ingat." (Ibrahim: 24-25)

Iman dan ‘amal ataupun dengan kata lain, ‘aqidah dan syari’at, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Keduanya adalah umpama buah dengan pohonnya atau sebagai natijah dengan muqaddimahnya.

Pengertian kepada keimanan atau 'aqidah itu tersusun daripada enam perkara:

1.      Keimanan kepada Allah
2.      Keimanan kepada 'alam yang gha'ib
3.      Keimanan dengan kitab-kitab
4.      Keimanan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul
5.      Keimanan kepada hari akhirat
6.      Keimanan kepada qada' dan qadar atau taqdir


Asas kepada 'aqidah Islamiyyah adalah tauhid kepada Allah. Tauhid dalam Islam adalah inti daripada Islam itu sendiri.


Al-Qur'an keseluruhannya berbicara tentang tauhid, baik dalam ayat-ayat yang mengandungi cerita, berita tentang adanya Allah serta sifat-sifat-Nya dan juga dalam ayat-ayat yang menerangkan makhluk dan perbuatannya.


Bersumber daripada tauhid ini lahirlah cabang-cabangnya yang berupa peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. Dalam semua bentuk peraturan ini, tujuan utamanya adalah untuk memperkuatkan serta menanam tauhid terhadap Allah ke dalam hati setiap orang yang beriman.


By: Perihatin

No comments:

CROWN D'RAJA PERTUBUHAN MQTK QuranSunnahIslam..

........free counters ..............................................................................“and I have come to you with a SIGN FROM YOUR LORD, so fear Allah and OBEY ME! Truly Allah is my Lord and your Lord. Therefore submit to HIM! This is A STRAIGHT PATH" (maryam 19:36)