Wednesday, October 7, 2009

Melempar

Dari Ibn Buraidah r.a. katanya:

Pada suatu ketika, 'Abdullah bin mughaffal melihat seorang laki-laki sahabatnya sedang melempar(dengan kerikil atau bijian-bijian, seperti kurma dan sebagainya.). Lalu kata Abdullah, "Jangan melempar! Rasulullah s.a.w. telah melarang perbuatan itu kerana tidak akan mematikan buruan dan tidak pula mengalahkan musuh. Kendati pun begitu dapat memecahkan gigi orang atau membutakan mata.( Rasulullah s.a.w. melarang perbuatan seperti itu kerana sia-sia atau percuma, bahkan berbahaya jika kena orang [syarah Nawawi IV:622] (H.R Muslim - 1902)

By Perihatin

No comments:

CROWN D'RAJA PERTUBUHAN MQTK QuranSunnahIslam..

........free counters ..............................................................................“and I have come to you with a SIGN FROM YOUR LORD, so fear Allah and OBEY ME! Truly Allah is my Lord and your Lord. Therefore submit to HIM! This is A STRAIGHT PATH" (maryam 19:36)