Monday, February 14, 2011

Mendalami TauhidSalah satu cara mengenal Allah ialah dengan mengenal diri sendiri. Maksudnya ialah hakikat diri yang sebenarnya. Adapun yang dimaksudkan dengan diri yang sebenarnya bukanlah diri yang bersifat lahiriah, kerana jasad ini tidak membawa makna yang sebenarnya untuk mengenal Allah SWT.

Pada abad moden ini ramai dikalangan kita tidak mengenal dirinya yang sebenar. Mereka menganggap bahawa dirinya hanyalah tubuh badan yang terdiri daripada kulit , daging, tulang, darah dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan sebenarnya ialah diri yang batin iaitu diri yang datang dan akan kembali kepada Allah SWT.

Ulama Ilmu ketuhanan atau Ilmu Tauhid berpegang bahawa dirikita ini merupakan tangga untuk mengenal Allah, sesuai dengan dalil yang mengatakan: “Siapa yang mengwenala dirinya sesungguhnya ia akan mengenal tuhannya.” Dikalangan ulama tasauf atau Ulama ilmu ketuhanan selalucarilah diri kamu didalam diri.” Maksudnya ialah menyuruh agar kita mencari hakikat diri kita yang sebenarnya terlebih dahulu. nApabila kita telah menemukan diri kita yang sebenarnya pasti kita akan mengakui hakikat adanya Allah SWT.

Walaupun didalam Al Quran ‘diri’ itu disebut dengn belbagai istilah, tetapi tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada manusia supaya berfikir bahawa betapa luasnya ‘diri’ yang hakikat itu didalam manusia. Diri manusia dilengkap oleh Allah dengan sifat-sifat tertentu. Kemudian sifat-sifat tersebut dinilai atau dihisab sama ada baik ataupun buruk.

Firman Allah SWT:
“Dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta dipertanggungjawabkannya.” (Al Isra’ : 36)

Allah menjelaskan kepada kita tentang istilah jiwa dan sifat yang terdapat pada jiwa dan sifat, iaitu pendengaran, penglihatan disamping roh juga akan diuji tentang ketaqwaannya pada Allah. Itulah sebabnya ketika Allah berfirman kepada roh-roh atau jiwa sedia untuk berbakti dan melaksanakan perintah Allah SWT. Untuk melakukan dan melaksanakan perintah tersebut maka diciptakanlah jasad, lalu Allah menjadikan Adam. Roh telah berikrar dan berjanji kepada Allahg, maka untuk membuktikan dan berbuat sesuatu roh maka roh memerklukan tempat iaitu jasad.

Istilah batin disebut juga dalam Al Quran dengan Qalbi. Seandainya qalbi tersebut diterangi dengan nur maka selamatlah seseorang itu. Maka sekiranya tiada Nur, gelaplah seseorang itu. Qalbi mesti mempunyai asas yangf membolehkannya selamat yang hanya Allah menetukannya. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada dalam diri berupa nafas, akal, nafsu dan roh bila menjadi satu maka dinamakan akan Insan.

Qalbi didalam Al Quran diistilah sebagai diri atau hati. Qalbi sebenarnya mengetahui apa yang patut dibuat dan apa yang patut dilaksanakan mengikut nilai-nilai diri itu sendiri.
Firman Allah SWT:

سُوۡرَةُ الشّمس
قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّٮٰهَا , وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّٮٰهَا

“Sesungguhnya berbahagialah sesiapa yang membersihkan jiwanya dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (As sham : 9-10)

Perjanjian Roh dengan Allah

Sebelum wujudnya jasad dalam diri kita ini, sesungguhnya kita telah mengadakan perjanjian dengan Allah. Kita telah berjanji akan mengabdi hanya kepada Allah semata. Didalam diri manusia tersimpan bukti yang paling besar yang dapat dijadikan sebagai bukti bahawa zat yang paling besar yang dapat dijadikan sebagai bukti bahawa ada zat yang paling agung yang telah menjadikannya.

Firman Allah SWT:
“Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada perhatikan.” (Az Zaariyat: 21)

Firman Allah SWT:
“Dan Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman):

 “Bukankah Aku ini Tuhanmu?”

Mereka menjawab:
“Betul Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi.” (Kami lakukan yang demikian itu), agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami(bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap keEsaan Tuhan.” (Al A’raaf : 172)

Jika manusia telah mengadakan perjanjian dengan  Allah SWT ketika dialam azali, mengapa harus diingkari terhadap perjanjian yang telah dilakukan sendiri. Hanya mereka yang tidak mampu mengenal dirinya sendiri yang sesat dan kafir dari ketentuan yang telah Allah SWT gariskan.

Allah-lah yang menciptakan langit dan Bumi dengan segala isinya yang penuh hikmah kehidupan. Semianya patuh dan taat sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan cara dan tujuannya masing-masing. Bahkan gugurnya sehelai daun dari atas pohon dan jatuh keatas batu, semuanya berlaku atas perintah dari Pencipta.

Seekor ulat yang menyusur dari daun kedaun itu, merasa puas dengan badannya yang lemah tak bertulang itu kerana dapat hidup bergerak, makan, minum serta mengembangkan keturunan berkat adanya nikmat Allah kepadanya. Sesekor gajah yang besar dan kuat juga merasa puas dengan badannya yang demikian itu, sebab ia dapat bergerak dengan bebas dihutan-hutan. Itupun berkat Rahmat Allah yang diberikan kepadanya, lalu iapun bertasbih memuji Allah.

Burung-burung juga merasa bahagia dengan adanya sayap yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga ia dapat terbang dia alam bebas, dari bukit ke bukit serta dari pohon ke pohon. Begitulah juga ikan yang ada didalam laut merasa puas dengan insang yang dianugerahkan Allah kepadanya, sehingga ia dapat berenang dengan bebas dicelah-celah karang yang indah. Semuanya merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT:
Tidakkah kamu tahu bahawasanya Allah kepadaNya bertasbih apa yang dilangit dan dibumi dan juga burung-burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (An Nur: 41)

Binatang-binatang dipanggil untuk mengadap Allah bukanlah untuk diminta dipertanggungjawabannya atas segala tindak tanduknya selama didunia ini. Tetapi hanyalah dihadapkan sebagai saksi untuk menerangkan segala jasa baik dan buruk yang dilakukan manusia terhadap mereka.

Firman Allah:
“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada dibumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatupun didalam kita, kemudian kepada Allah mereka dihimpunkan.” (Al An’am: 38)

Jika seluruh makhluk yang ada dialam ini merasakan bersyukur terhadap pemberian Allah terhadap mereka, maka sudah pasti manusia harus melebihi makhluk-makhluk yang lain dalam mengucapkan kesyukuran terhadap Allah. Jika kita ingat akan perjanjian yang telah kita buat dihadapan Allah dialam azali seperti yang diterangkan dalam surah Al A’raaf aya 172 itu, maka kita akan menjadi makhluk yang bersyukur kepadaNya.

No comments:

CROWN D'RAJA PERTUBUHAN MQTK QuranSunnahIslam..

........free counters ..............................................................................“and I have come to you with a SIGN FROM YOUR LORD, so fear Allah and OBEY ME! Truly Allah is my Lord and your Lord. Therefore submit to HIM! This is A STRAIGHT PATH" (maryam 19:36)