Tuesday, September 27, 2011

HADIS SAHIH MUSLIM, BAB KHALIFAH, JILID IV, MUKASURAT 10.

IMAM/KHALIFAH/PRESIDEN/KETUA/AMIRUL MUKMININ ISLAM WAJIB DARI QURAISY

 HADIS SAHIH MUSLIM, BAB KHALIFAH, JILID IV, MUKASURAT 10.

 Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash r.a katanya ;

 "Aku berkirim surat kepada Jabir bin Samurah melalui pelayanku Nafi', meminta kepadanya supaya dia dapat mengabarkan kepadaku hadis yang pernah didengarnya dari Rasulullah SAW. Dia membalas suratku sebagai berikut" ;

 "Aku mendengar RAsulullah SAW bersabda pada hari jumaat petang, iaitu ketika seorang suku Aslam direjam, sabdanya ;

 "Agama ini(Islam) akan sentiasa tertegak hingga kiamat atau sampai habis dua belas(12) orang khalifah memerintah, yang kesemuanya dari Quraisy"

 "Aku mendengarnya pula bersabda; Satu kelompok kaum muslimin akan menakluk Istana Putih Kisra (Raja Persia)."

 "Dan aku mendengar pula beliau bersabda' "Sebelum terjadi hari kiamat akan muncul para pembohong besar (Dajjal), maka waspadalah terhadap mereka."

 "Aku mendengar pula beliau bersabda , "Jika Allah mengarunia kamu suatu kebaikan (kekayaan), pertama-tamamanfaatkanlah utk diri mu sendiri dan untuk keluargamu"

 "Aku mendengar juga beliau bersabda, AKU LEBIH DAHULU DAN MENUNGGU DI TELAGA."

 (Nota MQTK : Hadis Sahih Muslim adalah rujukan Jumhur Ulama Ahli Sunnah Wal-Jamaah Mazhab Imam As-Syafie pegangan Raja-Raja Melayu. Menolak Hadis Sahih ini mutlak gugur aqidah Islamnya menjadi kafir murtad serta merta terbatal segala amalannya sekalipun berhaji 70 kali).

 Semua Raja-Raja Melayu adalah sahih Quraisy/Bani Hasyim/Ahlul-Bait/Itrah @ Zuriat Rasulullah SAW yang haram menerima zakat dan sedekah mengikut hukum fekah, kitab Matla Al-Badrin serta berhak 20% ke atas harta Ghanimah mengikut Al-Quran Surah Al-Anfal. Harap maklum.

 Hanya golongan yang buta sejarah/bodoh/dungu/lemah IQ/tidak berpendidikan tinggi sahaja yang sanggup kutuk/caci/cela bangsa yang bersandarkan kepada Raja Melayu ini.

 Orang yang IQ tinngi/tahu sejarah serta Hadis Sahih amat gerun/takut/gentar untuk caci cela Bangsa Melayu yang menyembunyikan identiti Quraisy/Zuriat Rasulullah SAW dalam darah mereka kerana bakal berdepan bala kifarat Allah sejak di dunia ini lagi. Manakala di Padang MAhsyar kelak mereka dinafikan hak beroleh syafaat dan bakal dibangkitkan sebagai seorang YAHUDI LAKNATULLAH serta terlebih dahulu dihumban ke neraka jahannam daripada Yahudi & Nasrani sesat..!!

 Harap maklum.
Yusnaidi Yusoff

No comments:

CROWN D'RAJA PERTUBUHAN MQTK QuranSunnahIslam..

........free counters ..............................................................................“and I have come to you with a SIGN FROM YOUR LORD, so fear Allah and OBEY ME! Truly Allah is my Lord and your Lord. Therefore submit to HIM! This is A STRAIGHT PATH" (maryam 19:36)