Monday, July 22, 2013

SITI QANTURA DAN RAHSIA MELAYU JAWIQANTURAH/KETURAH DI KEMBAYAT, JAUH DARI TANAH KANAAN

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Satu Bangsa di Pergunongan Himalaya iaitu PUSTAN/PATAN...PATAN ini lah juga TURUN GUNONG, bercampor keturunan KETURAH , Dan membina EMPAYAR PATANI RAYA yang berpusat di Segenting Kra. Mereka bercampor dengan Champa membentuk lagi Empayar Langkasuka.... Empayar Langka Suka ini.... 
APA KAH MAKNA NYA ????? LANGKA itu lah TEMPAT NABI ADAM AS DITURUNKAN. 

Maka jumhur ulama telah menetapkan bahawa Empayar Patttani itulah PATAN yang dimaksudkan (Ruj. Baba Zik Kerisik Pattani-Ulama Dunia-2006M)

Kaum Yahudi menganggap Ishak AS sebagai pewaris sebenar Nabi Ibrahim AS, dan menganggap Ismail AS dan enam anak-anak Nabi Ibrahim dengan Qanturah/Keturahseolah-olah bukan waris. Mereka anggap Siti Hajar dan Keturah sebagai gundik-gundik saja, bukan isteri-isteri Nabi Ibrahim AS. Begitulah buruknya sifat Yahudi. Mereka sedaya upaya mahu menonjolkan bahawa mereka sajalah "insan terpilih" sedangkan kaum lain hanyalah ibarat "haiwan ternak". Untuk tujuan itu, mereka telah mengubah dan memutar-belit isi kandungan Taurat agar sesuai dengan citarasa dan agenda mereka.

Siapa kah Siti Keturah/Qeturah ini ?????. Beliau adalah Isteri Ke 3 kepada Nabi Ibrahim AS... Siti sarah menurunkan anak Ishak AS, menurunkan DAN MENURUNKAN 12 PUAK YAHUDI iaitu..Reuben,Simoun,Levi,Judah,Ishaachar,Zebulun, Dan,Naptali,Gad,Asher,Josepth dan Benjamin...... Manakah keturunan Nabi Yusof AS.Beliau menurunkan Manasseh dan Ebrahim.....tetapi "HILANG".... kerana Keturunan ini MEMELOK ISLAM !!!!.Dimana Tinggal nya....Mereka Tinggal di Pergunongan Himalaya. Mereka ini lah yang membentuk Puak/Suku Kaum Afghan,Aryan,Pakistan,Patan,Khasmir,Burma,Utara Cina,Sedikit Jepun,Sedikit Cina,Sedikit Filipina,Sedikit Samoa,Sedikit Tonga,Sedikit Ecuador/Andes,sadikit Mandagaskar dan sedikit Hawai.Mereka membangun membena Bangsa MEDES >>>MADYAN.

Raja pertama nya ialah Raja Nebuchanezzar/Buktanazar... Raja ini mencantum kan Bangsa Medes,Caldea dan Parsi Kuno >>>Madia >>>Madyan....Dari mana kah datang bangsa ini ?????Dari Heth bin Kanaan bin Ham bin Noh AS... Selepas BANJIR BESAR SELAMA 400 tahun, PUAK ASAL Sumirria,Akhodia,Asyria dan Babylon Kuno LENYAP !!!!.

Etnik Ham telah ke Afrika dan membentuk generasi yang menurunkan Negro....Mereka menjadi HITAM KERANA DI SUMPAH ALLAH SWT....KERANA BERSETUBOH SEMASA BANJIR BESAR !!!!.
Yatif/Jepteth ...Ke Eropah, menurunkan Bangsa Bangsa Eropah. Manakala etnik Sam ke Asia...Pergunongan Himalaya menurunkan Hud AS..BERPNDAH KE... YAMAN.Sebahgian keturunan ini lah yang membentuk Bangsa Asli Kuno yang tinggal di Pergunongan Himalaya. Raja Nebuuchanezar mengambil Bangsa Parsi Kuno ini menjadi Pembesar nya, MENJADIKAN YAHUDI HAMBA dan ORANG SUROHAN !!!Sekali lagi YAHUDI di jajah dan di hina kan !! 
RAHSIA DARI KETURUNAN NABI NUH


Yang agak berkemungkinan disusurgalur ialah dari salasilah Nabi Nuh daripada tiga anaknya, iaitu Ham, Yafit (Japheth), dan Sam. Dikatakan bahawa Ham berpindah ke Afrika yang keturunannya kemudian disebut Negro berkulit hitam, Yafit berpindah ke Eropah yang kemudian dikenali sebagai bangsa kulit putih, dan Sam tinggal di Asia menurunkan bangsa kulit kuning langsat. Putera kepada Sam ialah Nabi Hud yang tinggal di negeri Ahqaf yang terletak di antara Yaman dan Oman.Untuk menyiasat dan menjejaki dari mana asal-usulnya bangsa misteri ini kita terpaksa ke masa-masa terjadinya Banjir Besar,beribu-ribu (atau mungkin sampai jutaan tahun?) sebelum kelahiran Sargon dari Akkadia dan bangsa Sumeria apatah lagi kewujudan dinasti- dinasti China seawal Dinasti Xia dan kelahiran Tamadun Indus.

Perlu dicatat bahawa kisah ini berlaku kira-kira 4,000 tahun lampau. Pada ketika itu tamadun yang sedang berlangsung ialah Tamadun Mesir Kuno (bermula sekitar 1,000 tahun sebelum itu), Tamadun Lembah Indus (bermula sekitar 500 tahun sebelum itu) dan Tamaddun Akkadia (bermula sekitar 300 tahun sebelum itu):

Semasa keluar berdakwah meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail AS yang masih kecil di Makkah, Nabi Ibrahim Khalilullah meneruskan perjalanan hingga sampai ke satu tempat yang bernama Kembayat atau Kemboja (hari ini dikenali sebagai Kampuchea) dan berkahwin di sana. Di Kembayat, Nabi Ibrahim berkahwin dengan Keturah atau Qatura dan mendapat enam orang anak. Kemudian Nabi Ibrahim pulang ke Kanaan, tapi Keturah dan enam anaknya tidak ikut serta. Keturunan Nabi Ibrahim bersama isterinya Keturah ini berkembang biak di Kemboja dan sekitar Nusantara dan akhirnya bergelar Bani Jawi. Menurut lidah Arab, Jawi itu bermakna jauh, iaitu jauh dari tanah Arab (Timur Tengah). Di sebelah sini, keturunan Jawi itu disebut Melayu. Istilah ‘Jawa’ itu sendiri berasal dari pengembangan istilah Jawi yang dari bahasa Arab tadi. Istilah asalnya ‘Jawah’ atau ‘Jawi’ ertinya jauh.
Menurut Ibnu Athir, Keturah isteri ketiga Ibrahim a.s. adalah ibu kepada Bani Jawi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sendiri memang tahu kisah Ibrahim memerintahkananak-anak Keturah agar berpindah ke Timur kerana ia termaktub dalam Taurat iaitu Genesis 25:6 (timur ini mungkin bermaksud ke Yunan dari kawasan Kemboja), tetapi Ahli Kitab Yahudi dan Nasrani (menyatakan) tidak tahu dari bangsa apakah dan di manakah Keturah ini menetap.

Malah diberitakan juga bahawa ketika Ibrahim a.s. wafat, hanya anaknya Ishaq dan Ismail berada di sisinya, dan anak-anak yang lain tidak hadir kerana mereka dikatakan berada ‘amat jauh’ (bandingkan JAUH, JAWAH, JAWI dengan frasa 'amat jauh' ini).
Ahli Kitab menyatakan bahawa nama Keturah itu bermaksud ‘yang berbau wangi, wangian (seperti setanggi)’ dan ‘wangi’ ini dikaitkan oleh Ahli Kitab dengan budi pekerti luhur yang dimiliki Keturah.

Besar kemungkinan Kembayat adalah salah sebuah bandar (1) Tamadun Lembah Indus, yang letaknya agak hampir, atau (2) Kesinambungan Tamadun Hua Bin Hian(yang dikatakan merupakan tamadun ulung Melayu yang telah bermula sekitar 15,000 tahun lampau). Rasul-Rasul biasanya diutus kepada sesuatu kelompok elit yang tinggi tamadunnya, yang menduduki bandar. Maka tidak mustahil jika dikatakan bahawaKeturah adalah Puteri Raja di Kembayat. Mungkin penemuan artifak silam dari kawasan ini dan kawasan sekitarnya dapat membantu kita untuk mengetahui kaitan Kembayat dengan tamadun yang disebutkan.

KETURUNAN JAUH (Bani Jawi) dikenali sebagai bangsa yang berbudi pekerti tinggi. Bangsa ini memang tinggi adab sopannya dan tinggi pula sifat tolak-ansurnya (high tolerance). Mungkin mewarisi sifat luhur Keturah, yang menjadi Induk Melayu.

Raja Nebuchanezzar lah yang membina TAMAN TERGANTUNG BABYLON, TETAPI KENAPA ??????.Kerana Pemaisuri nya Puteri Amuhia SELALU TERMENUNG dan SUSAH HATI, TERINGAT KAMPONG HALAMAN NYA !!!!.SIAPAKAH PUTERI AMUHIA INI ????.Beliau bersal dari Hima...laya/Hindi/Malai/Mon....Dimana kah itu ?????Di Negara Benua Hindi...JANGAN KITA ANGGAP BENUA HINDI ITU....NEGARA INDIA...Tapi anggap lah Benua ini Dari India hingga ke Autralia...kerana BENUA INI SATU atau paling mudah...PENTAS SUNDA !!!!.Raja Nebuchanezzar mengambil Pokok Bunga,Pokok Besar dan menanam di Babilon....Terjadilah Taman Tergantung Babilon !!!!

Raja Nebunchanazar ini adalah yang menyatu padukan Bangsa Media/Madyan.Beliau adalah dari keturuna Siti Qanturah. Beliau lah yang mengambil Pembesar Farsi Kuno dan menyatukan nya.Ini adalah BANGSA PERTAMA HIJRAH SESUDAH BANJIR NABI NOH AS SELAMA 400 TAHUN.Siti Hajar pula dari keturunan Firaun Ramses 2 berkawin dengan Nabi Ibrahim AS dan melahirkan Bangsa Arab, melalui anak nya Ismail AS.Mereka ini menduduki Tanah Arab. 

Siti Keturah melahirkan anak 6 orang lelaki iaitu Zimon,Jokshan,Medan,Midian,Isbhak dan Shuah.Siti Keturah ialah Dari Bangsa Anak Nabi Noh AS yang sampai dahulu ke Asia.Bersama nya ada yang ke Teraja,Batak,Pulau Easter,Pasifik,Maori,Jakun,Negrito,Hawai,Samoa dan Asli Australia.Selepas Anak Keturah lari, Beliau membawa kembali anak nya ke Tanah Air nya...iaitu Pentas Sunda. Beliau tidak sesuai di Tanah Arab yang Gersang. Sebab itu lah, semasa Nabi Ibrahim AS Wafat;...Siti Keturah dan anak nya TIADA...Kerana mereka tinggal jauh !!!.

Sebahagian dari Keturunan nabi Yusof AS bercampor dengan Keturunan Ham ini membentuk Bangsa MALAI/FUNAN/SAILINDRA/NAM/CHAMPA....Tinggal nya di Nusantara.Dalam Rig Vedas...di tulis DEWA BRAHMA.....Siapakah ini ???.Dewa Brahma ialah Nabi Ibrahim AS....Sebab itu lah Ugama Hinddu berasal dari Ugama Nabi Ibrahim AS, cuma telah SESAT KERANA MENYEMBAH BERHALA !!!
Tidak kah kita terfikir...PATUNG YANG DI SEMBAH, RUPA NYA CANTIK, KULIT NYA PUTIH...Tapi yang MENYEMBAH NYA...BERKULIT HITAM ????.Mengapa JADI BEGITU ???? RIG VEDAS di tulis setelah 400 tahun BC, Nabi Ibrahim ialah 22 BC.... ??!!

Berbalik kepada wanita misteri yang menjadi isteri ketiga Nabi Ibrahim,tidak banyak diketahui tentang kehidupannya  malah berasal dari kawasan mana ataupun dari jurai keturunan mana walaupun sudah pasti berasal dari kelompok pengikut Nabi Nuh mahupun mungkin terus berasal dari kaum kerabat Nabi Nuh sendiri. Sumber-sumber kuno Yahudi juga masih samar-samar dalam membicarakan asal-usul Keturah, si wanita misteri ini. Tetapi jika disusur dari kehidupan Nabi Ibrahim sebagai 'patriarch' (gelaran yang diberikan kepada lelaki yang menjadi ketua keluarga yang sekaligus sebagai pemimpin atau raja bagi kaum kerabatnya yang terhormat dan besar) memungkinkan baginda hanya berkahwin dengan suku terhormat sahaja.Tambahan pula Keturah telah melahirkan anak-anaknya yang gagah-gagah dan hebat..!!  
Dan Melayu memang hebat!!

والله اعلم

No comments:

CROWN D'RAJA PERTUBUHAN MQTK QuranSunnahIslam..

........free counters ..............................................................................“and I have come to you with a SIGN FROM YOUR LORD, so fear Allah and OBEY ME! Truly Allah is my Lord and your Lord. Therefore submit to HIM! This is A STRAIGHT PATH" (maryam 19:36)